Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì mới nhất 2022

Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì. Nó là một trong những yếu tố bắt buộc. Lập kế hoạch cần phải có của những trường mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kể cả ở trường công lập hoặc là trường tư. Vậy làm thế nào để có thể có một bản kế tốt. Các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây ngay nhé. 

Cách lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì

Cách lập kế hoạch giáo dục mầm non là gì

Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì với những nguyên tắc 

Trước khi mà tiến hành lập được kế hoạch, thì bạn thực hiện cần phải đảm bảo 5 nguyên tắc như sau nhé: 

Nguyên tắc 1: đó là kế hoạch năm học sẽ phải quán triệt đường lối, cũng như chủ trương, phương hướng. Nhiệm vụ ở trong 1 năm học. Đây sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch của trường. 

Nguyên tắc 2: lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì. Việc lập kế hoạch cần phải đảm bảo tính cân đối, toàn diện và có trọng tâm: Cụ thể như là.

Cân đối: việc đảm bảo cân bằng giữa các công việc, các hoạt động của nhà trường. Như là: cân đối giữa chăm sóc và giáo dục của trẻ. Phải cân đối giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng của trẻ nhỏ. 

Toàn diện: kế hoạch sẽ phải đề cập đầy đủ những khía cạnh. Cũng như hoạt động tại nhà trường nhé. 

Có trọng tâm: sẽ phải tập trung vào những vấn đề quan trọng trong nhà trường với năm học, và không bị lan man. 

Nguyên tắc 3: đó là kế hoạch năm học cần phải đảm bảo được tính cân đối. Mang tính toàn diện và cũng phải có trọng tâm. 

Nguyên tắc 4: Đảm bảo được tính tập trung dân chủ. Ở trong quá trình xây dựng kế hoạch, thì phải đảm bảo được quyền dân chủ. Thảo luận để phát huy được trí tuệ, thu thập được ý kiến đóng góp của toàn tập thể cán bộ. Cũng như giáo viên vào việc xây dựng kế hoạch. 

Nguyên tắc 5: Đảm bảo được tính pháp lệnh ở kế hoạch. Kế hoạch sau khi mà tiếp thu ý kiến, thì cấp trên duyệt trở thành văn bản mang tính pháp lý. Đó sẽ là quyết định quan trọng ở nhà trường với mọi thành viên. 

Những bước lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì? 

Khi xây dựng lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì cần được tiến hành theo những bước sau đây: 

Bước 1: Cần chuẩn bị:

Tổng kết việc thực hiện của kế hoạch trong năm học vừa qua. Từ đó xác định được điểm xuất phát. Trước khi mà bước vào năm học mới nhé. 

Nắm vững được nhiệm vụ ở trong năm học mới. Và những văn bản, chỉ thị chỉ đạo của các cấp trên. 

Nắm rõ tình hình địa phương về những hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho bạn trẻ mầm non. Cũng như số lượng trẻ nhỏ ở trong độ tuổi mẫu giáo.

Bước 2: Cần dự thảo kế hoạch: Một trong những việc cần làm ở bước này đó là: 

Dự báo được những mục tiêu cần đạt được .

Lựa chọn những biện pháp tối ưu tương ứng để thực hiện được các mục tiêu .

Dự kiến được tiến độ thực hiện bảng kế hoạch.

Bước 3: Cần phải duyệt kế hoạch nội bộ

Hiệu trưởng trường sẽ trình bày bản lập kế hoạch giáo dục mầm non là gì, trước những người thực hiện. Để thu thập được ý kiến từ mọi người. Sau đó, thì sẽ dựa trên những ý kiến đó, để điều chỉnh cũng như là bổ sung hoàn thiện.  

Những bước lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì

Những bước lập kế hoạch giáo dục mầm non là gì

Nội dung của bản lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì?

Kế hoạch chung của lập kế hoạch giáo dục mầm non là gì

Phần này, người thực hiện kế hoạch sẽ cần phải nêu rõ các đặc điểm. Nắm chắc tình hình của tường ( gồm những thuận lợi và khó khăn). Mục tiêu cần phấn đấu ở trong năm học tới. Trong đó, lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì cần phải chia ra thành mục tiêu chung và cụ thể. 

Ở phần mục tiêu cụ thể, thì có thể chia ra thành những mục tiêu nhỏ hơn so với mục tiêu số lượng và chất lượng nhé. Biện pháp thực hiện mục tiêu đó chính là những lựa chọn tối đa, đáp ứng được mục tiêu tương ứng đó. 

Công tác trọng tâm với từng tháng với cách lập kế hoạch giáo dục mầm non là gì

Được xác định dựa trên cơ sở kế hoạch trong năm học. Cũng như là kế hoạch chỉ đạo của cấp trên ở trong tháng đó. Và sẽ căn cứ dựa vào tình hình thực tế tại trường.

Xây dựng lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì, là một trong những khâu đầu tiên, cũng là quan trọng nhất. Toàn bộ những nội dung cũng như chương trình hoạt động, thì đều được lập ra để bám sát theo kế hoạch đó. 

Tổ chức và chỉ đạo với lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì

Đây là một trong những khâu biến kế hoạch thành hiện thực. Là quá trình thực hiện cần tiến hành trong những công việc sau đây:

Phổ biến kế hoạch đến với những ai thực hiện, cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và cá nhân đó. 

Phát động phong trào thi đua cho từng lớp, nên tổ chức họp hội đồng mỗi tháng 1 lần để thực hiện được kế hoạch ở trong tháng. 

Kết luận

Trên đây là chi tiết cách lập kế hoạch trong giáo dục mầm non là gì, với những nguyên tắc. Các bạn có thể tham khảo để phục vụ việc lập kế hoạch cho năm học sắp tới này nhé. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *